Motoryzacja, Transport, Serwisy Samochodow

Tłoki nominalne

Tłoki nominalne są wykonywane w trzech grupach selekcyjnych: A, B, C, a odpowiednie oznaczenie jest wybite na denku tłoka może być równiez dodatkowo oznaczona średnica nominalna. Pierścienie tłokowe nie są zabezpieczone przed obracaniem się w rowkach. Tlok i pierścienie tlokowe wykonywane są na części zamienne jako nominalne oraz nadwymiarowe: +0,1; +0,2; +0,4; +06 mm. Średniće nominalną tłoka mierzy sie prostopadle do osi sworznia tlokowego i w odleglości 57,25mm od denka.
Sworzeń tlokowy jest zabezpieczony w piastach tłoka dwoma pierścieniami rozprężnymi z drutu stalowego o przekroju okrgłym. Oś sworznia tłokowego jest przesunięta względem osi tloka o 2mm. Luz pomiędzy piastami tłoka a sworzeniem wynosi od 0 do 0,001 mm. Sworze tłokowy jest wykonany o średnicy nominalnej oraz nadwymiarowej +0,2mm. Po wymontowaniu tłoków z silnika nalezy zdjąć z nich pierścienie, wyjąć zabezpiecznia i wymontować sworznie tlokowe. Z denka tloka należy zeskrobać nagar za pomocą skrobaka prostego, a także usunąć zanieczyszczenia z rowków pierścieni tłokowych, z rowków pierścieni zabezpieczających sworzeń tlokowy itp.